Cead míle fáilte

go dtí Ar Líne Le hÓgras.

Is ógeagraíocht Ghaeilge do dhaoine óga ó 7-17 bliain d’aois é Ógras. Cuirimid réimse leathan seirbhísí agus gníomhaíochtaí óige ar fáil lena n-áirítear Clubanna, Campaí, Turais, Tionscadail, Ceardlanna, Malartuithe Idirnáisiúnta agus go leor eile, trí Ghaeilge. Tá dhá aoisghrúpa i gceist sna clubanna: Óg-Ógras do pháistí idir 7-12 bhliain d’aois agus Ógras do dhéagóirí idir 12-17 bliana d’aois. Táimid tiomanta dár n-aidhm chun spás sábháilte, oiliúnach, dearfach a chur ar fáil do dhaoine óga inar féidir leo cairde a dhéanamh agus spraoi a bheith acu trí Ghaeilge, ag cabhrú leo ina bhforbairt phearsanta agus lena ngrá a chothú do chultúr agus teanga na hÉireann, dá bpiaraí agus dóibh féin.

Is féidir linn oideachas a thairiscint ar líne anois.

to Online With Ógras.

Ógras is an Irish-language youth organisation for young people from 7-17 years old. We offer a wide range of youth services and activities including Clubs, Camps, Trips, Projects, Workshops, International Exchanges and more, all through Irish. Our clubs are divided according to age: Óg-Ógras looks after 7-12 year-olds while Ógras serves those aged 12-17. We are committed to providing a safe, nurturing and positive space for young people to make friends and have fun through Irish, helping them in their personal development and to achieve a sense of community and a grá for Irish culture and language, their peers and themselves.

We can now offer online education and training.

Cláir Agus Clárú

Cuirimid cúrsa ar Cheartas Aeráide ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge.

Tá an cúrsa saor in aisce agus is féidir leat clárú don chúrsa thíos.

Cliceáil ar ‘offline payment’ ag an ‘checkout’ chun cód lascaine a fháil.

We currently offer a course about Climate Justice in English and Irish.

The course is free and you can register for the course below in your preferred language.

Click on ‘offline payment’ at the checkout so you don’t have to pay.

Scroll to Top